Patz Monitor 2017

12 april 2018

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc heeft onlangs de resultaten van de PaTz Monitor 2017 uitgebracht, met een verkorte versie in een factsheet. Van de 96 benaderde groepen is respons gekomen uit 94 PaTz-groepen. Uit de monitor komt naar voren dat in bijna de helft daarvan, naast huisarts, wijkverpleegkundige en consulent, ook andere disciplines deelnemen, zoals apotheker, geestelijk verzorger, coördinator VPTZ (vrijwillig palliatieve terminale zorg) en fysiotherapeut.

Zie ook onze film over PaTz-groepen en de ROS-informatiepagina over palliatieve zorg.

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht