PaTz groepen van start!

17 november 2015

4 november was de startbijeenkomst van het project PaTz in Friesland. Huisartsen en wijkverpleegkundigen uit Wolvega e.o., uit Sneek en de palliatief consulenten van IKNL waren naar Heerenveen gekomen voor de aftrap van hun PaTz project.

Bart Schweizer, huisarts en projectleider van PaTz in Nederland sprak over het belang van goede palliatieve zorg. ‘Zelfs in ontwikkelde landen heeft slechts 40% van de patiënten toegang tot palliatieve zorg’. Volgens hem zijn er vier kernvragen op het gebied van palliatieve zorg: voor wie? Wanneer? Welke zorg? En waar?

Voor wie?

In de 20e eeuw was het model van palliatieve zorg met name gericht op patiënten met kanker. De nieuwe uitdaging is om ook palliatieve zorg voor kwetsbare patiënten en patiënten met chronische ziekten vorm te geven.

Wanneer?

Vaak wordt gedacht dat palliatieve zorg in de laatste weken ingezet moet worden. Echter weten we vaak al veel eerder dat de palliatieve fase er aan komt, het is belangrijk en vaak mogelijk om al veel eerder afspraken te maken over de palliatieve fase en deze goed te regelen.

Welke zorg?

In de palliatieve fase is er zorg nodig op vier onderdelen; fysieke, psychische en sociale klachten en het allerbelangrijkste spirituele zorg.

Waar?

Het is belangrijk dat de duidelijk is waar de patiënt het liefst wil sterven en dat er geprobeerd wordt dit mogelijk te maken.

 

De groepen gingen na een inspirerend verhaal van dhr. Schweizer vol enthousiasme van start met hun PaTz groep.

Ook starten met PaTz?

Mocht u ook de samenwerking en afstemming van palliatieve zorg rondom uw patiënten willen verbeteren, misschien is PaTz hiervoor een goede methode. Er is nog subsidie beschikbaar voor twee nieuwe groepen. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met t.haga@rosfriesland.nl.

Presentatie Bart Schweizer

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht