Patiëntenzorg huisarts klaar voor de toekomst

20 mei 2015

De zorg van de huisarts voldoet nu al aan de doelen die de eigen beroepsgroep zich heeft gesteld voor 2022. De kern van de huisartsenzorg is dus goed op orde. Wel moeten huisartsen de komende jaren meer energie steken in de samenwerking met andere zorgverleners en de gemeente. Het NIVEL heeft in een kennissynthese onderzocht hoe het ervoor staat met 17 ambities die door de beroepsgroep zelf zijn opgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat de ambities over de directe patiëntenzorg al zijn gerealiseerd. De ambities over de rol van huisartsen als coördinator in het zorgstelsel laten een wisselend beeld zien. De samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners – zoals apothekers en fysiotherapeuten – of binnen de huisartsenpost, is goed georganiseerd. Het merendeel van de huisartsenpraktijken werkt echter nog niet structureel samen met gemeenten en de GGD-en.

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht