Palliatieve Thuiszorg PaTz werkt in Friesland!

24 oktober 2018

Deze zomer verscheen de PaTz-monitor 2017. De Friese resultaten die er zijn uitgefilterd, waren zeer positief. De vier groepen die ten tijde van de monitor draaiden, gaven het volgende aan:

– De zorg voor palliatieve patiënten is beter geworden.

– Identificeren van palliatieve patiënten is gemakkelijker geworden.

– Continuïteit van zorg is verbeterd.

– Samenwerking tussen huisarts en (wijk)verpleegkundige is verbeterd.

ROS Friesland blijft de ontwikkeling daarom stimuleren. Wilt u als huisarts een PaTz-groep starten met wijkverpleegkundigen, neem dan contact met Jenneke Netjes voor ondersteuning.

De Friesland Zorgverzekeraar wil dat er goede zorg beschikbaar is voor mensen in de laatste fase van het leven. Goed afgestemde palliatieve thuiszorg kan hier een bijdrage leveren. Daarom wordt deelname van de huisarts aan een PaTz-groep gestimuleerd met een vergoeding voor het aantal uren dat aan dit structurele overleg wordt deelgenomen. Het betreft nog niet een structurele vergoeding. Op basis van de eerste verstrekte resultaten en ervaringen zal worden besloten of en hoe er een uitbreiding komt van de vergoeding. Deze evaluatie zal minstens éénmaal per jaar plaats vinden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ROS Friesland of De Friesland Zorgverzekeraar.

Ga terug naar nieuwsoverzicht