PAiN congres van 20 maart VERVALT -> 30 oktober: ‘Multidisciplinaire pijnbehandeling in alle levensfasen’

18 februari 2020

[UPDATE]
PAiN congres van 20 maart in Groningen VERVALT!

Dit wordt verplaatst naar 30 oktober.

Op 30 oktober organiseert PAiN voor het eerst een Nationaal congres voor (pijn-) professionals vanuit uiteenlopende disciplines. PAiN staat voor Pijn Alliantie in Nederland en heeft als doel de afstemming en kwaliteit van behandeling van chronische pijnpatiënten te verbeteren. Het is onderdeel van het Europese EFIC en is partner van het internationale IASP. Dit congres is ook voor psychologen!

Het congres heeft als thema ‘Multidisciplinaire pijnbehandeling in alle levensfasen’. Wie doet wát op wélk moment? Daar horen de eerstelijnszorgverleners, zoals huisartsen en eerstelijnspsychologen ook bij. Dit is onze kans om ons zo dicht bij huis bij te scholen op het complexe gebied van pijn en kennis te maken met andere pijnprofessionals.  Het congres bestaat uit plenaire en parallel sessies. Experts vanuit binnen- en buitenland zullen een handzaam overzicht geven van de huidige stand van zaken t.a.v. pijn en behandeling bij kinderen, volwassenen en ouderen.

Voor psychologen is er nog een extraatje: een informele lunchbijeenkomst! Tijdens de lunch kunnen we kennismaken, elkaar spreken over de positie van de pijnpsycholoog binnen de keten, zodat we elkaar kunnen. Ook eerstelijnspsychologen zijn een belangrijke schakel in de hele pijnketenzorg.

Eerstelijnspsychologen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de integratie van de zorg en de zelfmanagement van de pijnpatiënt in een vroeg stadium.

Hier kun je je aanmelden.

Ga terug naar nieuwsoverzicht