Overdracht patiënt in GGZ vereenvoudigd

6 april 2017

Sinds 1 april 2017 is er geen verwijzing van de huisarts meer nodig als de patiënt wordt overgedragen van de generalistische basis GGZ naar de gespecialiseerde GGZ en vice versa. Een melding van en aan de huisarts volstaat nu. Dit moet de administratieve lasten verlagen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beschrijft dit in deze brochure.

Ga terug naar nieuwsoverzicht