Oproep: nog plek voor 2 Palliatieve thuiszorg (PaTz)– groepen

21 oktober 2015

Palliatieve Thuiszorg (PaTz)
In het kader van goede palliatieve zorg stimuleert ROS Friesland de ontwikkeling van PaTz-netwerken in Friesland. ROS Friesland heeft subsidie van ZonMw ontvangen voor het vergoeden van de tijdsinvestering van de professionals voor het ontwikkelen van een PaTz-groep. Er is nog plek voor twee groepen huisartsen die willen starten op korte termijn. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met t.haga@rosfriesland.nl.

PaTz-methodiek
PaTz is proactieve, vroegtijdig geplande palliatieve zorg en bevordert zorg op de juiste plek. De kern: huisartsen en (wijk)verpleegkundigen werken lokaal samen in een PaTz-groep. Zij identificeren hun patiënten die palliatieve zorg nodig hebben middels een Palliatieve Zorg Register. De wensen en behoeften van de patiënt en zijn netwerk worden in kaart gebracht. Een PaTz-groep wordt begeleid door een inhoudelijk deskundige op het gebied van de palliatieve zorg.

Uit de evaluatie van PaTz-groepen blijkt dat deze werkwijze positieve invloed heeft op de zorg in de laatste levensfase. Zorgverleners noemen de PaTz-overleggen heel nuttig en leerzaam en vinden de aanpak goed uitvoerbaar in de praktijk. In bijna alle gevallen leidt de PaTz-methodiek tot een betere samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen. De zorg verbetert en het aantal ziekenhuisopnames in de laatste maand daalt erdoor. 

Meer informatie
Kijk op de site www.patz.nu voor alle algemene informatie over PaTz.
Mocht u meer informatie willen over de tijdsinvestering en de vergoedingen, neem dan contact op met Tryntsje Haga.

Op 4 november a.s. vindt de startbijeenkomst van PaTz in Friesland plaats. Deze bijeenkomst is specifiek georganiseerd  voor de zorgverleners die gaan starten met PaTz-groepen in een aantal regio’s in Friesland.

Ga terug naar nieuwsoverzicht