Oproep aan alle POH’s-GGZ!

13 augustus 2019

Als hulpverlener ben jij zèlf het instrument, en communicatievaardigheden spelen daarin een essentiële rol. Zou jij je verder willen professionaliseren en direct feedback willen om je communicatievaardigheden verder te ontwikkelen? Die mogelijkheid wordt dit najaar geboden in het wetenschappelijk onderzoek van het Trimbosinstituut, IVO en NIVEL. Er wordt hierbij gekeken in hoeverre je communicatievaardigheden aansluiten bij de hulpvraag van de patiënt. Je kunt daarbij persoonlijke feedback ontvangen.

Je kunt zelf bepalen hoeveel consulten je wilt laten bekijken en uiteraard moet de patiënt toestemming geven. Verder wordt alles voor je geregeld.

De wetenschappelijke commissie van GGZ Friesland is akkoord met deelname voor hun POH’s en de Friese huisartsenvereniging beveelt deelname aan het onderzoek van harte aan.

 

Je kunt je aanmelden bij de heer Roodbeen, r.roodbeen@nivel.nl. Advies is om dat snel te doen.

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht