Opening Stadspoli Leeuwarden

31 maart 2021

Met ingang van 2021 heeft Stadspoli Leeuwarden de deuren geopend. Patiënten kunnen hier, na verwijzing door de huisarts, terecht voor een eenmalig adviesconsult door een medisch specialist. Dit adviesconsult wordt een meekijkconsult genoemd.

Met het meekijkconsult stelt de huisarts de medisch specialist een gerichte vraag over een patiënt. De medisch specialist adviseert de huisarts over het verdere beleid, therapie enzovoort. Meestal is dit een advies waarmee de huisarts de patiënt verder kan behandelen of geruststellen. Het advies kan ook zijn alsnog door te verwijzen naar het ziekenhuis.

Het meekijkconsult begint na de vraagstelling aan de medisch specialist en wordt beëindigd na de terugkoppeling van het advies van de medisch specialist door de huisarts aan de patiënt. De specialist neemt dus de zorg niet over van de huisarts, maar adviseert de huisarts.

Met het ‘Meekijkconsult Stadspoli’ wordt de samenwerking tussen huisarts en specialist versterkt en blijft de kwaliteit van de zorg bestaan, maar wordt voorkomen dat patiënten in onnodige, duurdere zorg terechtkomen.

Zo blijven veel patiënten onder behandeling bij de huisarts en worden verwijzingen naar het ziekenhuis voor een deel voorkomen. De patiënt krijgt hierdoor goede zorg door de eigen huisarts, zonder dat dit ten koste gaat van het  ‘eigen risico’.

Gezamenlijk met het MCC Leeuwarden ondersteunt ROS Friesland het tripartite samenwerkingsverband MCL, MSB-VCL en coLeo bij het vormgeven van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Naast de Stadspoli is het digitaal meedenkconsult een  andere verschijningsvormen van integrale zorg.

Kijk hier voor meer informatie.

Ga terug naar nieuwsoverzicht