Ook adviseurs ROS Friesland ‘Triple Aim’ geschoold

22 februari 2017

ROS adviseurs hebben het afgelopen jaar een intensief Triple Aim programma van het JVEI gevolgd. Dankzij deze scholing (uniek en enig in zijn soort in Nederland) zijn deze ROS adviseurs gevormd tot Triple Aim adviseurs. Zij vormen een netwerk met verschillende competenties om populatiegerichte initiatieven in de regio’s te implementeren. Ook adviseurs van ROS Friesland hebben deze scholing gevolgd en verwerken dit in de aanpak van de verschillende trajecten.

Populatiegericht programma is veelomvattend
Deze adviseurs zijn geschoold in kennis, toepassingen en programmamanagementvaardigheden om populatiegerichte initiatieven te begeleiden, gericht op het realiseren van Triple Aim. Duidelijk is dat het realiseren van een populatiegericht programma veelomvattend is, een lange adem vraagt en programmasturing met kennis van zaken.

Wilt u verder praten over Triple Aim en hoe ROS Friesland dit toepast neem dan contact op met: Erwin Brameijer op mobiel: 06-218 62 169 of via mail: e.brameijer@rosfriesland.nl.

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht