Ondernemersevent ‘Verandering in de Zorg: Kantelt u al?

3 oktober 2016

Op een zeer warme nazomerse dag (13 september) vond het symposium: Verandering in de zorg: ’kantelt u al?’ plaats. Dit symposium werd georganiseerd door: RGF Groot IJsselland, RGF Het Noorden, ROS Friesland en Progez.

Het evenement was voor alle eerstelijnszorgaanbieders en gemeenten in de noordelijke regio’s.
Het programma bestond uit twee onderdelen: eerst een plenaire sessie met twee gastsprekers en daarna waren er een aantal workshops.

De twee gastsprekers waren: Jan Rotmans en Dr. Machteld Huber. Jan Rotmans sprak over: Transities en duurzaamheid in de zorg. Dr. Machteld Huber presenteerde haar ‘Pijlers voor positieve gezondheid’. 

 

Transities en duurzaamheid in de zorg.

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, nam ons mee in transitie waar we momenteel inzitten. We leven niet in tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken.

  

De laatste transitieperiode was de industriële revolutie. En dat kenmerkt nog veel van ons werken en organiseren. Daardoor denken we nog te veel in hokjes en structuur. Een paar kenmerken die hierbij horen: efficiëntie, rendement en top-down. Deze tijd moeten we achterlaten en we moeten meer naar een mensgerichte samenleving, waarbij we elkaar opzoeken en we samen dingen gaan organiseren. ‘Binnen nu vier jaar is er ook een ‘uber’ of ‘airbnb’ in de zorg.., die de boel behoorlijk zal opschudden..’

Pijlers voor positieve gezondheid
Dr. Machteld Huber is arts-onderzoeker en nam ons mee in haar onderzoek wat gezondheid is. Samen met ZonMw en de gezondheidsraad heeft ze een ‘nieuwe definitie’ van gezondheid geformuleerd: ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Hiermee heeft ze zelfs in 2011 de omslag gehaald van het Britse tijdschrift: Britisch Medical Journal. Hierbij hoort ook een nieuw concept wat ze: positieve gezondheid, heeft genoemd.

Positieve gezondheid is gebaseerd op zes pijlers:

  • Lichaamsfuncties
  • Mentaal welbevinden
  • Zingeving
  • Kwaliteit van leven
  • Sociaal maatschappelijk participeren 
  • Dagelijks functioneren

Deze pijlers staan in een spinnenwebmodel waarbij je zelf je gezondheid kan waarderen en aangeven welke pijlers je wil verbeteren. Het concept ‘positieve gezondheid’ staat er nu. De volgende stap is om te kijken hoe dit in de praktijk gebruikt kan worden.

Workshops

E-health
Eén van de grootste trends op het moment in de zorg is de ‘ver-digitalisering’ van de zorg ofwel: E-health. Hier is een boek overgeschreven: trendboek in de eerste lijn: ‘spelen met de zorg van morgen’ (aanrader om eens door te nemen); https://www.nictiz.nl/publicaties_/Paginas/Spelen-met-de-zorg-van-morgen.aspx).

Tijdens de workshop werd met behulp van een paar vragen, die men via een mobiele telefoon kon beantwoorden, een aantal trends besproken. Door het bespreken van deze trends ontstonden er gelijk ook discussies, er werd vaak geroepen; “ja maar dat kan (toch) niet”. Een reactie hierop was de bekende uitspraak van Pipi Langkous; “ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan”. Waarom niet deze gedachten in je achterhoofd nemen?

Triple Aim
Zelf organiseerde Erwin Brameijer van ROS Friesland en Marie-Louise Mulder-Marcuse van Proscoop de workshop Triple Aim. Triple Aim is het gelijktijdig realiseren van drie doelstellingen: betere ervaren zorg door de patiënt, een betere gezondheid voor de populatie en lagere kosten. Hierbij horen nog een paar belangrijke elementen: het selecteren van een populatie, deze stratificeren, betrokkenheid creëren bij belanghebbenden, aanstellen van een voortrekker (integrator), meten is weten, de 90-dagen cyclus en heel belangrijk: wat is belangrijk voor de mens (achter de patiënt)?

Een uitleg van 25 minuten over Triple Aim is natuurlijk veel te kort! Kijk daarom voor meer informatie over Triple Aim: https://rosfriesland.nl/themas/triple-aim/ of neem contact op met Erwin Brameijer.

Het tweede gedeelte van de workshop bestond uit een casus welke eerst in kleine groepjes en later kort plenair werd besproken.

Behalve over E-Health en Triple Aim waren er ook workshops over de zorg de zorgmodule bewegen en de toolkit mantelzorg.

Rond 21:00 werd de dag afgerond met een gezamenlijke borrel, waarna iedereen geïnformeerd én geïnspireerd, bij een inmiddels ‘dragelijker temperatuur’ huiswaarts toog. 

Ga terug naar nieuwsoverzicht