Nza advies bekostiging wijkverpleging 2016

3 maart 2015

Per 1 januari 2015 zit verpleging en verzorging aan huis (de wijkverpleging) in het basispakket van de zorgverzekering. Voor zorgaanbieders die deze zorg leveren, is 2015 een overgangsjaar. De NZa adviseert de staatssecretaris van VWS over structurele bekostiging in de zorgverzekeringswet.

Het advies bevat een voorstel voor vijf zorgpakketten op basis van de zwaarte van de zorg die mensen nodig hebben. Is er intensievere zorg nodig dan deze vijf pakketten, dan is er de mogelijkheid voor een toeslag ‘zeer intensieve zorgvraag’. In het voorstel kunnen verschillende soorten zorg worden gedeclareerd in 1 zorgpakket. Dit hangt af van de zorgvraag van de cliënt. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders kunnen afspraken maken over beloning van goede resultaten of innovatieve zorg. Dat kan ook via een opslag.

In de nieuwe bekostiging is een aparte zorgprestatie voor de signalerende en coördinerende taken van de wijkverpleegkundigen. Hierdoor kunnen wijkverpleegkundigen inwoners van de wijk begeleiden, bijvoorbeeld om zelfstandig thuis te blijven wonen. De wijkverpleegkundige kan hierbij samenwerken met andere hulpverleners.

Zie voor meer informatie:

http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/Wijkverpleging/Nieuws/NZa-advies-bekostiging-wijkverpleging-per-2016/

en http://www.nza.nl/104107/139830/1250896/Advies_bekostiging_verpleging_en_verzorging_in_de_Zorgverzekeringswet+beleidsbrief.pdf

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht