Nut (en misschien wel noodzaak) van een geriatrisch netwerk

24 mei 2016

Ik krijg vaak de vraag wat is het verschil nu precies tussen een MDO en een geriatrisch netwerk? Beide zijn overleggen tussen verschillende disciplines. Het verschil (zoals we deze termen in Friesland hanteren) zit in dat wat besproken wordt. In een MDO staat casuïstiek centraal, in een geriatrisch netwerk gaat het vooral over kennismaking, kennisdeling en samenwerking. 

In Lemmer heb ik 2 jaar geleden samen met de huisartsenpraktijken, de wijkverpleegkundigen en het sociaal wijkteam een geriatrisch netwerk opgestart. Dit netwerk werkt zoals dat zou moeten werken in mijn ogen; er zijn duidelijke samenwerkingsafspraken gemaakt, de Specialist Ouderengeneeskunde en een casemanager van Tinz hebben op verzoek een presentatie gegeven over hun expertise, nieuwe initiatieven en voorzieningen worden met elkaar gedeeld en de signalen en knelpunten worden er besproken en indien nodig in kleiner verband verder opgepakt.

Een georganiseerd netwerk biedt veel voordelen. Allereerst leert men elkaar kennen, een belangrijke eerste stap. Ook voor nieuwe professionals is dat heel handig, ze schuiven een keer aan bij het geriatrisch netwerk en kennen in één keer de sociale kaart. De lijntjes worden steeds korter, waardoor men elkaar sneller weet te vinden en er beter onderling gecommuniceerd wordt. Dit alles komt uiteindelijk de patiënt ten goede. Een platform als een geriatrisch netwerk biedt ook veel mogelijkheden voor ‘innovatie’ of doorontwikkeling. Zo zijn een aantal geriatrisch netwerken afgelopen jaar met behulp van een subsidie aan de slag gegaan met een aantal speerpunten zoals een vernieuwde kijk op eenzaamheid, afstemming van de zorg voor dementie-patiënten en stroomlijnen van werkprocessen om dubbelingen te voorkomen.

 

Geriatrische netwerken heb je in verschillende vormen en maten. Dat is landelijk zo maar ook in Friesland zijn verschillen. Dit hangt af van de verschillende disciplines (van 0e tot 3e lijn) die aanschuiven, de grootte van het werkgebied en met name ook de onderwerpen die aan bod komen. De leden zelf bepalen namelijk welke onderwerpen worden besproken, dit hangt dus sterk samen met hun behoeften. De overeenkomst is dat ze allen streven naar een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines.

Het is dus heel goed om een geriatrisch netwerk naast een MDO te organiseren, in het geriatrisch netwerk kun je bijvoorbeeld een deel van de spelregels voor het MDO bepalen, bespreek je de samenwerking, de communicatie. Het is belangrijk om van tevoren met elkaar vast te stellen wat het doel en de speerpunten van het geriatrisch netwerk moet zijn, en jaarlijks ook even te kijken of alle deelnemers zich hier nog in kunnen vinden.

 

Samenwerkingsafspraken en afstemming van zorg zijn noodzakelijk, een geriatrisch netwerk is hiervoor een heel nuttig middel. Gebrek aan tijd is vaak de reden om er niet aan te beginnen. Het is een investering, 2 keer per jaar zo’n 1.5 uur, maar ik durf te stellen dat het u als zorgverlener uiteindelijk tijd oplevert!

Wilt u ook een geriatrisch netwerk in uw regio? Neem dan contact op met me, dan gaan we samen kijken naar de mogelijkheden.

Tryntsje Haga
adviseur

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht