Nieuwsbrief Netwerken Palliatieve zorg Fryslân

18 januari 2016

De vijf Netwerken Palliatieve Zorg Fryslân zijn samenwerkingsverbanden van zorgaanbieders in Friesland en hebben als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. In deze nieuwsbrief voor medewerkers in de zorg wordt informatie gegeven over palliatieve zorg. De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2016.

Ga terug naar nieuwsoverzicht