Nieuw jaar, nieuwe thema’s en nieuwe aanspreekpunten

17 december 2023

Voor iedereen die in en om de zorg werkt, is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) een bekende term. Ook wij als ROS Friesland gaan werken vanuit de thema’s die in dit IZA zijn benoemd. Dit betekent een volledig nieuwe indeling van onze thema’s en dus ook nieuwe aanspreekpunten. Onze nieuwe vijf thema’s zijn:

 1. Regionale Samenwerking: in dit nieuwe thema zijn onze voormalige thema’s Continuïteit van zorg en de Ouderenzorg opgenomen.
  De themahouders zijn Erwin en Iris.
 2. Versterking organisatie eerstelijnszorg: een thema waarin we nieuwe activiteiten gaan ontplooien om te werken aan de versterking van de eerstelijnszorg. De activiteiten rondom Continuïteit van de huisartsenzorg vallen uiteraard binnen dit thema.
  De themahouders zijn Iris en Julia.
 3. Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ: in dit thema zijn naast onder andere het oude thema GGZ ook onze werkzaamheden op het gebied van bijvoorbeeld Welzijn op Recept en het Fries Fonds Achterstandswijken opgenomen.
  De themahouders zijn: Mathilde en Henne.
 4. Gezond leven en preventie: een thema waarin onze ambities op het gebied van preventie mooi samen komen. Goede voorbeelden hiervan zijn kansrijke start, ondervoeding bij ouderen, Positieve Gezondheid, etc.
  De themahouders zijn Julia, Mathilde en Sylvie
 5. Digitalisering en gegevensuitwisseling: binnen dit nieuw geformuleerde thema passen volledig onze voormalige thema’s Digitale zorg en Informatiemanagement.
  De themahouders zijn Henne en Jouke.

Met deze nieuwe indeling willen we transparant zijn in de bijdrage die we leveren aan het vormgeven en uitvoeren van het IZA.

Ga terug naar nieuwsoverzicht