Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz publiceert eerste kwaliteitsstandaard

4 mei 2016

De zorg aan patiënten met psychische problematiek kan worden verbeterd door heldere afspraken over samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz heeft om deze reden Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken laten ontwikkelen voor huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz. Daarmee is de eerste kwaliteitsstandaard van het Netwerk een feit.

Van groot belang
Bij de zorg en behandeling van patiënten met psychische aandoeningen zijn verschillende zorgverleners betrokken. Een goede samenwerking tussen hen is van groot belang. In de nieuwe samenwerkingsafspraken is beschreven wat de rol van de verschillende zorgverleners is en hoe ze met elkaar samenwerken en naar elkaar (terug)verwijzen. Aangegeven wordt welke patiënten in de huisartsenpraktijk behandeld en begeleid kunnen worden en wanneer verwijzing naar of consultatie van de generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz nodig is. Er wordt apart ingegaan op mensen die langdurige begeleiding nodig hebben en op de rol van de crisisdienst. Doel hiervan is dat de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek door de juiste zorgverlener wordt geholpen.

Basis voor zorgstandaarden
Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ontwikkelde deze samenwerkingsafspraken in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. In het Netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars samen aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden Een kwaliteitsstandaard is een verzamelnaam van zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules, die betrekking hebben op het gehele zorgproces en die vastleggen wat goede zorg is. De nieuwe samenwerkingsafspraken behoren tot de kwaliteitsstandaarden die van toepassing zijn op de behandeling van en zorg voor grotere groepen patiënten, ongeacht hun aandoening of stoornis. Daarmee vormen zij een voorwaarde voor alle te ontwikkelen (stoornisspecifieke) zorgstandaarden.

Goede zorg, aanvaardbare kosten
Met de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden streeft het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz naar kwalitatief goede geestelijke gezondheidszorg tegen aanvaardbare kosten. Op 21 april organiseert het Netwerk zijn eerste congres ‘Goede zorg tegen aanvaardbare kosten’, waarbij we met alle relevante partijen in de GGz uitgebreid ingaan op kwaliteit en transparantie in de brede GGz. Hiervoor zijn nog kaarten beschikbaar.

Beschikbaar voor zorgverleners en patiënten
De Landelijke GGz Samenwerkingsafspraken zijn beschikbaar via de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Ter ondersteuning van de voorlichting aan patiënten en naasten, is op Thuisarts.nl het onderwerp Hulp bij psychische klachten bij volwassenen toegevoegd.

Ga terug naar nieuwsoverzicht