Multidisciplinair overleg (MDO) rondom kwetsbare ouderen

14 oktober 2015

Hoe organiseer je een MDO? En wanneer doe je dat? Welke disciplines zouden moeten aansluiten bij een MDO? Allemaal vragen die in de praktijk vaak voorbij komen.

Integraal
Om de zorg rondom kwetsbare ouderen goed vorm te kunnen geven, is het belangrijk dat er integraal wordt gekeken naar de complexe problematiek en dat de zorg tussen de verschillende zorg- en hulpverleners wordt afgestemd. Hiervoor kun je een MDO organiseren. In verschillende regio’s in Friesland zijn al goede ervaringen opgedaan met multidisciplinaire overleggen.

Aanpak in Hardegarijp
In Hurdegaryp, Garypp en Eastermar is in het kader van het project Yn’e Buorren de zorg rondom kwetsbare ouderen georganiseerd met de betrokken zorg- en hulpverleners. Eén keer in de twee maanden vindt een MDO plaats. Bij het MDO sluiten, naast de huisarts en de praktijkondersteuner, ook de specialist ouderengeneeskunde, een ouderenadviseur van Kearn (de welzijnsinstelling), de wijkverpleegkundige en de oefentherapeut aan.

De praktijkondersteuner brengt de kwetsbare ouderen in die ze wil bespreken met de andere disciplines. Dit doet ze aan de hand van een GFI-scorelijst. De GFI wordt standaard gedaan bij patiënten van 75 jaar en ouderen. Op deze manier heeft de huisarts alle (kwetsbare) ouderen in beeld.

De ouderen waarbij een vermoeden van kwetsbaarheid is, worden besproken in het MDO. Daarnaast kunnen uiteraard ook de andere disciplines cliënten inbrengen. In het MDO bekijken de professionals gezamenlijk waar een eventuele hulpvraag ligt en welke zorg moet worden ingezet. Tijdens een MDO worden notulen gemaakt die iedere bijeenkomst worden doorlopen.

Door het project en deze werkwijze van het MDO is er meer en betere samenwerking tussen professionals. Daarbij is de tweedelijns-zorgbehoefte met 25% afgenomen en zijn alle kwetsbare ouderen in beeld.

Vroegtijdig in beeld
Bij veel MDO’s worden ouderen besproken waar reeds problemen zijn en er al intensieve zorg moeten worden ingezet. Door te starten met het screenen van ouderen, is een kwetsbare doelgroep goed en vroegtijdig in beeld. Van hieruit kunnen (preventief) zorgpaden worden ingezet en ben je “aan de voordeur” van zorg.

Ga terug naar nieuwsoverzicht