Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen

28 november 2014

Onlangs is de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 2014 verschenen. Het IVM bekijkt hoe huisartsen in 2013 medicijnen hebben voorgeschreven t.a.v. de richtlijnen, de voorkeursmiddelen en de volume-indicatoren.

Bij 4 van de 22 kwaliteits- en voorkeursindicatoren zijn de verschillen tussen de scores van huisartsen klein. Hier is weinig verbetering mogelijk. Bij 10 indicatoren zijn deze verschillen daarentegen zeer groot. Hieronder valt een aantal indicatoren waarbij de NHGstandaarden geen specifieke voorkeur uitspreken voor een geneesmiddel. 

De spreiding bij volume-indicatoren is bij een aantal geneesmiddelgroepen aanzienlijk. Met name bij de indicator ‘Volume starters antidepressiva’ met een factor zes verschil tussen de minst en de meest voorschrijvende huisartsen. Het IVM heeft in haar rapport een aantal aanbevelingen ter verbetering opgenomen.

Ga terug naar nieuwsoverzicht