Minder verwijzingen naar de tweede lijn en meer werkplezier!

12 december 2017

Confronterend, dat was wat ik ervoer toen ik afgelopen vrijdag aanwezig was op het congres Positieve Gezondheid. Precies één jaar geleden schreef ik een blog over mijn eigen positieve gezondheid. Toen hoogzwanger van mijn vierde kind met de daarbij behorende fysieke klachten. In de veronderstelling dat ik een jaar later, als mij dezelfde vraag zou worden gesteld; hoe gaat het met u?, heel anders (lees beter) zou scoren op de zes dimensies van positieve gezondheid.
Wilt u ook geconfronteerd worden? Klik hier.

Confronterend, zo was het dus afgelopen vrijdag. Want ik ging mijn eigen positieve gezondheid weer even bekijken. Niet dat ik grote klachten heb overgehouden aan mijn laatste zwangerschap, maar ik ben niet tevreden met mijn gezondheid. Gelukkig ben ik goed bekend met en overtuigd van het begrip positieve gezondheid. Ik geloof heilig dat gezondheid meer is dan alleen de afwezigheid van ziekte. Dus door goed te kijken wat ik wil, kan ik het ook verbeteren.

Confronterend, zo was het wellicht ook voor de deelnemers van de werksessie Positieve Gezondheid van 28 november jl. Hierbij werd ook weer duidelijk dat positieve gezondheid een grote omslag is, het vraagt een totaal andere manier van denken dan gewoon is in de zorg. Focus moet op gedrag en gezondheid liggen en niet op ziekte en zorg. Via een rode-draad-sessie werd aan de hand van een casus duidelijk dat je de verschillende dimensies (www.iph.nl) nodig hebt en dat de regie bij de patiënt/cliënt ligt. Leuk was ook te horen dat er al verschillende initiatieven in de provincie gaande zijn op het gebied van positieve gezondheid. Er werden ook ervaringen uit andere regio’s gedeeld. Zo laten de ervaringen uit Limburg zien dat huisarts Hans Peter Jung (die zijn praktijk heeft ingericht op positieve gezondheid) aangeeft minder verwijzingen naar medisch specialisten te doen en meer naar het sociale domein. Niet onbelangrijk hierbij: hij geeft ook aan meer plezier in zijn werk te ervaren. Wie wil dit nu niet? Dus laten we met elkaar deze beweging verspreiden, zodat wij Friesland positief gezond kunnen maken.

Ter inspiratie, een video uit de regio de Noordelijke Maasvallei, waar bovengenoemde huisarts actief is:

 

Ik ga werken aan mijn eigen positieve gezondheid, zodat ik volgend jaar tevreden kan terugkijken in plaats van dat het confronterend is!

Thea Swierstra

Ga terug naar nieuwsoverzicht