Loslaten

30 oktober 2014

Het is herfst en in de natuur een tijd om los te laten. Als ik naar de wereld om mij heen kijk dan zie ik daar weinig van terug. Er wordt hard gewerkt om de transities voor elkaar te krijgen. Zorgorganisaties wachten in spanning af of hun aanbod wordt ingekocht bij de zorgverzekeraar (wijkverpleging) of gemeente (o.a. jeugdzorg).

In november wordt duidelijk wie zorg vorm mag (blijven) geven en wie andere plannen en manieren moet bedenken. Professionals en organisaties in de eerstelijnszorg zien de wereld om hen heen veranderen en wachten af hoe het gaat worden. Naast het afsluiten van de nieuwe contracten voor 2015 is men ondertussen druk bezig met waar het in de zorg om gaat: mensen beter maken.

Mocht het u ontgaan zijn dan wil ik u graag nog even wijzen op de uitnodiging van de Friesland Zorgverzekeraar voor het indienen van initiatieven voor Friese anderhalvelijnszorg. Hierbij is de insteek om voor een verzorgingsgebied van ongeveer 100.000 inwoners (ca. 10 Huisartsensamenwerkingsverbanden en ca.10 wijken) zorg in te richten, met o.a. huisartsenbedden, specialistenspreekuur, eerstelijnsdiagnostiek, ontwikkeling en stimulering van preventie en e-health, specialistische verpleegkunde, en welzijnsmodule met inloopmogelijkheden in het centrum. Voorstellen kunnen tot 1 februari worden ingediend. Wij denken graag met u mee.

Een duidelijke insteek op nieuwe organisatie en vormen van zorg. De uitnodiging om oude beelden los te laten en vorm te geven aan iets nieuws. Net zoals de boom in het voorjaar nieuwe bladeren krijgt, zo krijgt ook de zorg nieuwe vormen.

Anneke Venema

Directeur/bestuurder

Ga terug naar nieuwsoverzicht