‘Langer Zelfstandig Thuis’

22 februari 2016

Acht weken heeft De Friesland Zorgverzekeraar rondgetoerd met de roadshow ‘Langer Zelfstandig Thuis’.
Belangrijkste bevindingen en het rapport vindt u hieronder:

De bezoekers

*

van de domotica-unit…

zeggen dat de meeste gedemonstreerde domotica helemaal

nieuw voor hen zijn;

vinden een gevoel van veiligheid een belangrijke motivatie

om technische snufjes in huis te halen;

zeggen te moeten wennen aan wat er allemaal kan;

zien in het onnodig dingen uit handen nemen een risico op

afhankelijkheid van domotica;

ervaren dat mensen zelf zo lang als verantwoord is,
thuis willen blijven wonen;

vinden dat een variatie aan domotica pakketten onderdeel

zouden moeten uitmaken van het basisverzekeringspakket;

willen af van het ‘in geldpotjes’ denken, en willen juist dat

de hele zorgketen rond cliënt of patiënt inzet op langer

zelfstandig thuis wonen;

vinden domotica/robotica een middel voor zorgverleners

om het welzijn van cliënten te verhogen;

zien voor zichzelf een rol om zelfredzaamheid van cliënten

of patiënten te stimuleren, maar hebben wel coaching nodig;

hebben behoefte aan een centrale plek met informatie over

waar domotica beschikbaar zijn en wat de vergoedings-

status is;

vinden privacy een issue in geval van gebruik van camera’s

en sensoren.

 

Volledig rapport van de tour

Ga terug naar nieuwsoverzicht