Landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019

9 december 2015

Begin december 2015 is de kamerbrief over de landelijke nota gezondheidsbeleid 2016-2019 verschenen.

Hierin staat dat het ministerie door gaat met het ingezette beleid. Hiervoor bestaat breed draagvlak bij gemeenten en in het veld. De uitgangspunten die het kabinet heeft aangegeven in de vorige landelijke nota gezondheidsbeleid ‘Gezondheid dichtbij’ blijven van kracht. Ze houden vast aan de eerder gestelde doelen:

  • De gezondheid van mensen bevorderen en chronische ziekten voorkomen door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken, leren en leven.
  • Preventie een prominente plaats geven in de gezondheidszorg.
  • Gezondheidsbescherming op peil houden en nieuwe bedreigingen het hoofd bieden.
  • Stabiliseren of terugbrengen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden.

De hele kamerbrief 

ROS Friesland draagt ook bij aan bovenstaande doelen dit doet zij onder andere middels samenwerking met GGD Fryslân en de Friese Gemeenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Ga terug naar nieuwsoverzicht