Kom in aanmerking voor begeleiding van innovatie!

17 april 2018

Veel zorgverleners hebben ideeën over innovatie of in ieder geval wensen over dingen die beter of anders kunnen. Het ontbreekt vaak aan tijd, capaciteit of ervaring om deze innovaties verder van de grond te krijgen. ROS Friesland initieert innovaties, mobiliseert enthousiaste mensen en stelt kennis, ervaring en begeleiding beschikbaar om zorgvernieuwing een stap verder te brengen. Zo willen we bijdragen aan goede en betaalbare zorg en betere gezondheid van mensen in Friesland.

Voor 2018 biedt ROS Friesland begeleiding aan voor tenminste 2 innovatietrajecten. Bent u een groep professionals in de zorg en heeft u interesse in het versterken van uw innovatiekracht? Meld u zich dan bij ROS Friesland en vraag naar de ‘spel’regels.

Ga terug naar nieuwsoverzicht