Knelpunten en oplossingen: Preventie in het zorgstelsel

15 april 2016

Recent hebben Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden VWS) de Tweede Kamer geïnformeerd over de plannen in het zorgstelsel rondom preventie. Zij signaleren een aantal knelpunten en mogelijke oplossingen.

Knelpunten

Drie belangrijke knelpunten op dit moment zijn: de onduidelijkheid over het invullen van verantwoordelijkheid, het feit dat samenwerking tussen eerstelijnszorg en publieke gezondheid niet eenvoudig is en dat de baten en kosten van preventieactiviteiten voor risicogroepen kunnen neerslaan in verschillende domeinen.

Naast dat er veel mogelijk is binnen het huidige stelsel, geven ze aan dat die mogelijkheden recent zijn toegenomen door de decentralisaties en de veranderingen in de bekostiging van de huisartsenzorg en de wijkverpleging. Hierdoor hebben gemeenten en zorgverzekeraars meer redenen om elkaar op te zoeken. Ze hebben een gezamenlijke agenda en dat geldt zeker op het gebied van preventie.

Digitaal loket en preventieteam als oplossing

In de brief is onder andere genoemd dat zij gemeenten en zorgverzekeraars gaan stimuleren om samen te werken. Hierbij faciliteren ze een digitaal loket en een preventieteam dat kan ondersteunen.  De minister  wil toe naar preventiecoalities. De coalities zijn bedoeld om effectieve preventie activiteiten goed te borgen. De preventiecoalities worden gefaciliteerd door cofinanciering te bieden voor samenwerking. Dit geldt voor een periode van maximaal 5 jaar.
Zie kamerbrief

Preventie voor ouderen

Vanuit de overheid zal er de komende jaren extra aandacht worden besteed aan preventie voor ouderen. Een lokale aanpak is van belang. Het RIVM krijgt middelen om tools voor effectieve interventies te ontwikkelen die gemeenten kunnen  ondersteunen. Bijvoorbeeld op het gebied van valpreventie.
Zie kamerbrief

Lessen uit het buitenland

Eind maart is er vanuit het RIVM ook een onderzoek verschenen ‘Preventie in het zorgstelsel: wat kunnen we leren van het buitenland?’ De resultaten in dit onderzoek zijn gebaseerd op interviews met buitenlandse experts en internationale literatuur over tien landen.

ROS Friesland stimuleert preventie in de eerstelijnszorg en zorgt voor verbinding daarvan met de publieke gezondheidszorg.. Zo dragen we bij aan betere gezondheid en gezondheidszorg in Friesland. Wilt u ook aan de slag met preventie en heeft u daarbij vragen of begeleiding nodig dan kunt u contact opnemen met onze adviseur Thea Swierstra. Voor specifieke vragen over ouderenzorg kunt u contact opnemen met adviseur Tryntsje Haga. 

Ga terug naar nieuwsoverzicht