Kinderpraktijk Leeuwarden online

23 februari 2015

Sinds kort online kinderpraktijk Leeuwarden: http://www.kinderpraktijkleeuwarden.nl/

Kinderpraktijk Leeuwarden is een samenwerkingsverband van diverse praktijken, met elk hun eigen kinder-specialisme. De kinderpraktijk is een direct aanspreekpunt voor ouders & kind en collega zorgverleners. Dankzij onze samenwerking bieden we een totaal pakket aan zorg voor kinderen met meervoudige problematiek. Dit kan zowel op lichamelijk -, psychisch – en/of sociaal gebied zijn.

“In onze manier van werken staat de hulpvraag van ouder & Kind steeds centraal. We werken vraaggericht. Doordat we korte lijnen met elkaar hebben en elkaars deskundigheid kennen en gebruiken, kunnen we op een efficiënte manier zorg verlenen. Onze nauwe samenwerking maakt optimale afstemming mogelijk van de diverse zaken rondom uw hulpvraag.

U kunt zich aanmelden bij het specialisme waarvan u vindt dat het best past bij uw hulpvraag. Met uw toestemming wordt zo nodig de hulp van een ander specialisme ingeroepen.”

Ga terug naar nieuwsoverzicht