KGB3 en de rode knop

23 januari 2017

Januari is begonnen en de plannen voor dit jaar zijn op hoofdlijnen bepaald. Voordat we verder gaan even tijd om terug te blikken.

Patiënten, zorgprofessionals, zorgverzekeraars en ook wij als ROS bevinden ons in een KGB3 veld van: klanten, gebruikers, beslissers, betalers en beïnvloeders.
Dit is het veld dat onderling verbonden is door: zorginkoopcontracten, zorgverzekeringspolissen, behandelovereenkomsten en VWS beleid.
Uiteindelijk betaald door ons, de mensen in dit land.

Binnen dit veld lijkt het of we op zoek zijn naar de rode knop waarop we kunnen drukken om de zorg nog beter te maken en voor de toekomst betaalbaar te houden. Het is in de afgelopen jaren echter niet gelukt om die ene rode knop te vinden.
Wel zijn er verschillende ‘knoppen’ waar we aan kunnen draaien.
Ik wil er drie vanuit onze ervaring in 2016 onder de aandacht brengen:

1. Samen leren brengt je verder
In verschillende trajecten en projecten hebben we samen met zorgprofessionals en andere organisaties nieuwe werkwijzen ontwikkeld en samen geleerd.

  • Voorbeelden zijn o.a. de samenwerking binnen het consortium zwangerschap en geboorte Noord Nederland en binnen het VSV Drachten;
  • de ontwikkeling van geriatrische netwerken;
  • het ontwikkelen van het Friese kader POH GGZ met DFZ, FHV en de gemeenten;
  • de samenwerking met de GGD op verbinding preventie en zorg (o.a. binnen JOGG),
  • de ontwikkeling van PaTz groepen met huisartsengroepen, wijkverpleegkundigen, het IKNL en de kaderartsen;
  • de samenwerking met Dokterszorg, de regiodokters en het veld binnen het project substitutie;
  • het opzetten van de leergang populatiemanagement volgens Triple Aim met het ROS-Netwerk; en
  • de samenwerking binnen de Vitaliteitsalliantie en het Manifest: ik word een vitale Fries’.

Wederzijdse inzet en vertrouwen maakt dat we samen leren hoe het anders kan. Niet alles lukt, wel wordt duidelijker hoe het beter kan.

2. Focus is (ook niet) alles
Uitspraken als ‘less is more’ of “focus is alles’ maken dat je inzoomt op een bepaald deel of onderwerp, waardoor je het volledige plaatje over het hoofd kunt zien. Binnen de zorg is dit soms aan de orde als er alleen wordt ingezoomd op de aandoening en niet op de mens achter de aandoening. Ontwikkelingen als positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg kijken naar dat wat van belang is voor patiënten. Binnen ons werk bij ROS Friesland houden we ook een brede blik. Uit onverwachte hoek en vanuit kleine acties gaat de energie soms meer stromen en gaat alles lichter en gemakkelijker dan wanneer je grote druk zet op de eigen focus.

3. Wiens belang: verbind belangen
Binnen de zorg zijn veel belangen te onderscheiden. Waar het uiteindelijk om gaat is de best mogelijke zorg voor mensen zodat zij zo goed mogelijk (weer) hun eigen leven kunnen leiden. Zorgprofessionals, zorgverzekeraars en gemeenten zien dit hopelijk als gezamenlijk belang. Daarnaast hebben ze ook een onderscheidend organisatiebelang. Hier komt vertrouwen weer om de hoek kijken; kun je samen zicht houden op elkaars belangen vanuit het patiëntbelang?

Op naar 2017
In onze strategische herijking  hebben we een vijftal langlopende trends gesignaleerd:
1) zorg terug naar de bedoeling;
2) een veranderende veldorganisatie;
3) data en digitalisering;
4) noodzaak tot innovatie en
5) betekenisvol werk vanuit vertrouwen en verbinding.

Inzet op koersbepaling en waardevolle innovatie zijn voor ons belangrijke pijlers voor onze inzet in projecten, het bieden van kennis en innovatie in onze ‘Zandbox’.
Hoe het precies wordt weten we niet: wel kunnen we samen de doorwaadbare plekken vinden om verder te gaan!

Wij wensen u nog een goed en inspirerend jaar.

Inspiratie opdoen kan onder andere op 30 januari tijdens onze inspiratieavond met Jeff Gaspers, professor innovatie Nijenrode.

Anneke Venema
Directeur/bestuurder

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht