Kennissynthese onderbouwt de effectiviteit van zelfmanagement

8 februari 2016

In een onlangs verschenen onderzoeksrapport wordt voor het eerst de effectiviteit van zelfmanagement goed onderbouwd. De kennissynthese die is uitgevoerd door het Nivel, het RIVM, CBOimpact en TNO, brengt versnipperde kennis bij elkaar. Het ondersteunen van zelfmanagement leidt bij chronisch zieken tot een betere gezondheid en een kleine daling van de zorgconsumptie. Daarvoor is wel belangrijk dat zorgverleners de ondersteuning op maat aanbieden. Voor structurele inbedding van zelfmanagement in de Nederlandse zorg is verder onderzoek nodig, aldus het onderzoeksrapport, onder andere naar kosteneffectiviteit. De kennissynthese en meer informatie vinden jullie op de site van het nivel. Meer informatie over zelfmanagement in Friesland vindt u via ROS Friesland. Ook kunt u contact opnemen met Thea Swierstra en Erwin Brameijer.

Ga terug naar nieuwsoverzicht