Kamerbrief over samenleven met dementie

13 juli 2015

Ieder jaar vernemen ruim 13.000 mensen dat ze een vorm van dementie hebben. 70% van de mensen met dementie woont thuis, zo’n 180.000 mensen. Omgaan met dementie vraagt veel van de omgeving, vanuit het perspectief van zorg, maar het als maatschappelijk vraagstuk. Dit schrijft staatssecretaris Van Rijn in zijn Kamerbrief “Samenleven met dementie”.

Hij wil investeren in een dementievriendelijke samenleving, evenals persoonsgerichte zorg en ondersteuningen. Dat gebeurt op 4 pijlers : 

1. Dementievriendelijke samenleving

2. Een netwerk rondom de cliënt en mantelzorger

3. Structureel verbeteren. 

4. Ruimte voor dementiezorg.

In zijn uitgebreide brief (13 pagina’s) gaat hij per pijler in op reeds genomen nog te nemen maatregelen. Deze moeten ertoe leiden dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Van Rijn wil ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de persoonlijke mogelijkheden en wensen van mensen met dementie plus hun mantelzorgers. Als belangrijke voorwaarden daarvoor noemt hij:

  • krachtige netwerken ketenzorg dementie
  • adequate uitvoering van de functie casemanagement
  • bekostiging die goed aansluit op integrale zorg en ondersteuning
Ga terug naar nieuwsoverzicht