Kamerbrief over merkbaar minder regeldruk

6 juli 2015

Minister Schippers heeft een Kamerbrief geschreven over regeldruk in de zorg. Ze schrijft o.a. `Hoewel al de nodige maatregelen zijn genomen, is het tijd voor een forse extra inspanning om de bureaucratie in de zorg terug te dringen.  Ik wil de regeldruk in de zorg merkbaar minder maken. Dit krijgt zijn beslag door: 

1. Slimmer samen op te trekken; 

2. Valide regels zo eenvoudig mogelijk te maken; 

3. Overbodige regels waarvan het doel is achterhaald te schrappen

4. Bij nieuwe regels goed te kijken of het doel in verhouding staat tot toename van de regeldruk. 

Ze vervolgt: Voor een succesvolle aanpak vind ik het  belangrijk dat niet alleen VWS, maar alle organisaties in de zorg, op dit vertrouwen inzetten. Iedere organisatie zou zich zelf moeten afvragen: ‘Wat doe ik waardoor een ander regeldruk ervaart?’ en ‘Wat ga ik doen om de ervaren regeldruk te verminderen?’ Met de verschillende veldpartijen in de Agenda voor de Zorg zijn we tot de conclusie gekomen dat het van groot belang is om de regeldruk in de zorg aan te pakken. De partijen van de Agenda voor de Zorg hebben 3 thema’s geagendeerd: 

1. Regeldruk door richtlijnen, kwaliteitsindicatoren en zorgstandaarden; 

2. Registratielast door verschillende informatie-uitvragen; 

3. Bekostigingsregels als gevolg van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

In de brief gaat ze verder in op deze trajecten en kondigt aan dat er in het najaar een congres komt over regeldruk in de zorg. 

In de bijlage staan de 19 regeldrukverlagende activiteiten op een rij. Waaronder verminderen regeldruk huisartsensector

Kamerbrief en bijlage

Ga terug naar nieuwsoverzicht