Jaarbericht 2015

18 mei 2016

ROS Friesland kijkt terug op een jaar waarin grote veranderingen in de zorg in werking traden. Het jaar 2015 was gericht op het vormgeven aan de transities; het verplaatsen van zorg uit het ziekenhuis naar de anderhalve lijn en eerste lijn en het inzetten van meer zelfmanagement en e-health.

De uitdagingen voor de eerste lijn zijn om meer complexe zorg vorm te geven, nieuwe werkwijzen te omarmen en aan te sluiten bij de veranderende zorgvraag van patiënten. De eerste lijn is hierbij een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente, de zorgverzekeraar en andere betrokken partners in de buurt. Samen met hen geven we vorm aan zorg dicht bij de inwoners.
In 2015 waren onze inspanningen gericht op het stimuleren van samenhangende (eerstelijns) zorg dichtbij de mensen, het
vormgeven van zorgnetwerken rond verschillende doelgroepen en het vervullen van onze rol als regionaal kenniscentrum
voor de eerstelijnszorg. Met het uiteindelijke doel om bij te dragen aan de gezondheid van mensen en goede en betaalbare zorg in Friesland (Triple Aim). Met trots blikken we terug op de samenwerking, het vertrouwen en de innovaties waarmee we samen
met onze partners resultaten hebben geboekt. In dit jaarbericht hebben we diverse projecten en activiteiten uitgelicht om u
 te informeren en inspireren. We wensen u veel leesplezier!

Anneke Venema
directeur/bestuurder

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht