Jaarbericht 2014

26 mei 2015

Voor dit eerste digitale jaarbericht hebben we een selectie gemaakt van voorbeelden uit de praktijk van ROS Friesland. In mijn eerste jaar als directeur zijn de inspanningen in 2014 voor een groot deel gericht op voorbereiding van de transities en aanpassingen in de langdurige zorg. Wat zijn onze gedachten hierbij?

De beweging in de zorg is vooral gericht op het verplaatsen van zorg uit het ziekenhuis naar de eerste lijn en naar meer zelfmanagement en e-health. De uitdaging voor de eerstelijnszorg is om meer complexere zorg vorm te geven, nieuwe en innovatieve werkwijzen te omarmen, aan te sluiten bij de veranderende zorgvraag van patiënten, alsmede hun nabijheid en de kleinschaligheid als kracht te koesteren. De transities in de zorg vragen erom een gesprekspartner te zijn voor gemeente, zorgverzekeraar en andere partners in de zorg. Ons advies, onze begeleiding, de bijdragen aan kennis en inspiratie, zijn erop gericht dat mensen ook in de toekomst kunnen rekenen op kwalitatief goede en afgestemde zorg in de buurt. In de eerste lijn waar mogelijk, in de tweede lijn en intramuraal waar nodig.

Anneke Venema

directeur/bestuurder ROS Friesland

Jaarbericht 2014

Ga terug naar nieuwsoverzicht