Inspirerend bezoek aan ziekenhuis Bernhoven (Regioplan Heerenveen)

27 februari 2018

Op 23 februari jl. vertrok een aantal auto’s uit Friesland richting ziekenhuis Bernhoven in Uden. Daarin: huisartsen, medisch specialisten, medewerkers Tjongerschans, medewerkers Alliade, medewerkers De Friesland Zorgverzekeraar en ondersteuners, allen betrokken bij het Regioplan integrale zorg voor regio Heerenveen. Doel: laten inspireren door en leren van de grote veranderingen in de zorg die daar de laatste jaren hebben plaats gevonden.

Eerst een ultrakorte schets van het Regioplan integrale zorg Heerenveen.
Vanaf 2014 werken huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuis Tjongerschans en Alliade in Heerenveen gezamenlijk aan integrale zorg. Kenmerken: starten bij de inhoud, oog hebben voor elkaars visie, ‘samen, samen, samen’. Per 2018 is dit in een stroomversnelling beland door de tripartiete overeenkomst met De Friesland Zorgverzekeraar over substitutie van zorg.

In de regio Oss-Uden-Veghel is de verandering ingezet vanuit ziekenhuis Bernhoven, samen met verzekeraar VGZ die een programma ‘zinnige zorg’ is gestart. Missie van het ziekenhuis: Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden. Dat doen ze door ‘meer te doen met minder’. Inmiddels is bereikt dat er in groot onderling vertrouwen tussen ziekenhuis, huisartsen en zorgverzekeraar vanuit een gezamenlijke stuurgroep gewerkt wordt aan het doel. Het ziekenhuis heeft daarbij enorme interne organisatorische veranderingen doorlopen.

Wat betekent dit voor de huisartsenzorg?
De huisartsen in de regio zijn niet vanaf het begin betrokken geweest, maar zijn dat inmiddels wel helemaal. Zorggroep Synchroon bedient hetzelfde gebied als Bernhoven en levert niet alleen de klassieke ketenzorg, maar ook ggz- en ouderenzorg. Medisch directeur Dan Hoevenaars vertelde hoe het oude adagium ‘verwijzen en terugverwijzen’ is veranderd in ‘samenwerken’. Huisartsen vertellen hun patiënten nu: ‘De specialist gaat samen met mij u behandelen. Onze zorg is aanvullend aan elkaar. We overleggen samen als dat nodig is. En de specialist blijft u niet controleren als dat niet nodig is.’
Merken zij taakverzwaring? Jazeker. Eerder werd daarin financieel voorzien door S3-gelden en subsidie. Sinds kort is vanuit de integrale stuurgroep een programma gestart hoe de huisartsenzorg in de regio toekomstbestendig te maken. Ook dat wordt dus gezamenlijk aangepakt.

Ieder van de deelnemers heeft zijn eigen learnings en inspirerende voorbeelden mee naar huis genomen. Want inspirerend was het!
Voor ons als ROS-adviseurs sprong er uit:

  • De vraag aan het begin van het proces: Welke zorg zou ik willen leveren als het mijn eigen kind of ouder betreft? Een confronterende vraag die veel teweeg bracht.
  • Een uitspraak als: Sturen op productie leidt tot maximale zorg, sturen op kwaliteit leidt tot optimale zorg.
  • De consequent volgehouden mindset: richt je altijd eerst op de inhoud, ook als het financieel even lastig wordt.
  • De voelbare trots en opluchting bij de zorgverleners om je niet meer te richten op het leveren van zoveel mogelijk productie, maar op het nemen van tijd voor goede patiëntenzorg. “De kloof tussen wat we willen en wat we feitelijk doen is opgeheven.”
  • Je kunt bij de samenwerking huisartsen en specialisten niet alles vooraf overzien: “Gewoon bij het begin beginnen, als het te veel wordt, dan stoppen we even.”
  • Investeer in het spreken van dezelfde taal als huisarts en specialist: in het begin is dat even wennen, maar later ontstaat vertrouwen en leer je elkaars kennis en expertise waarderen.

Met dank aan de zorgverleners in Uden, vertrok iedereen weer naar het Noorden, tegen de stroom wintersporters in.

 

Hendriekje van der Meer en Jenneke Netjes

Ga terug naar nieuwsoverzicht