Innoveren in het sociaal domein: “Het beste idee van Appelscha”. 

24 oktober 2018

Katja Moesker werkt nu sinds een jaar als teamleider Samenleving bij de gemeente Ooststellingwerf. Haar belangrijkste opdracht: de transformatie helpen realiseren in de gemeente. Haar masteropleiding ‘Innovatie in de zorg’ komt hierbij goed van pas.

Katja:
“Het fijne van de gemeente Ooststellingwerf is, dat we de ruimte krijgen om te experimenteren. Dat is ook nodig om echt te transformeren: “Met elkaar anders leren denken, is voor ons als professionals een onmisbare stap.”
“Wij wilden graag met onze inwoners op een nieuwe manier in gesprek, over de dingen die er voor hen toe doen. Uit gesprekken die de dorpenteams hadden met inwoners bleken ‘eenzaamheid’ en ‘mantelzorg bij mensen met dementie’ grote problemen op te leveren.”

In Appelscha werd vervolgens eind vorig jaar de eerste hackaton georganiseerd (red.: hackaton: een oorspronkelijk uit de ICT afkomstige snelkookpan-achtige methodiek waarin deelnemers in korte tijd een probleem aanpakken). Vijf gemengde teams gingen, onder leiding van hackaton-experts, met elkaar de strijd aan voor het bedenken van ‘het beste idee van Appelscha’. Heel belangrijk hierin is het stellen van een helder doel. In Appelscha was dit: in één dag mogelijke oplossingen te bedenken voor de eenzaamheidsproblematiek, die de volgende dag al toegepast kunnen worden.

De lokale huisarts heeft patiënten bevraagd bij wie eenzaamheid mogelijk aan de orde was. Tien patiënten waren bereid om hierover mee te denken tijdens de hackaton. Daarnaast zijn ook lokale ondernemers en een groep studenten betrokken.”Vooraf was er een zogenaamde profiel van een eenzaam persoon opgesteld. Daardoor kreeg iedereen een goed beeld van het probleem en de doelgroep en konden deelnemers zich beter verplaatsen in de eenzame persoon.”

De ideeën van de teams werden vervolgens in de praktijk getest en gepitcht voor een officieel samengestelde jury. Na beoordeling van de jury  kregen de gelukkige winnaars een cheque overhandigd als startpremie voor het realiseren van hun oplossing voor de inwoners van Appelscha.

U ziet in dit filmpje hoe deze dag eruit zag.

Katja: “Het was een geweldige dag! Er is heel veel energie en beweging ontstaan door die combinatie van mensen, met een concrete aanpak voor een deel van de mensen die eenzaamheid ervaren in Appelscha. Voor ons leverde het meer inzicht op in de werkelijkheid en veel nieuwe informatie voor het gemeentelijk beleid. Het anders denken is hier voor ons ook zeker mee begonnen! Inmiddels heeft de tweede hackaton over mantelzorg bij dementie ook al plaatsgevonden.” (*)

Haar tip: “Wil je hier ook mee aan de slag, houd er dan wel rekening mee dat een uitgebreide en goede voorbereiding absoluut noodzakelijk is. Dat kost zeker een paar maanden. En schakel experts in. Doe je dat niet, dan schiet het zijn doel voorbij en werkt het juist averechts op ieders motivatie.”

*ROS Friesland heeft haar eigen variant van een hackaton ontwikkeld, namelijk de ROS Zandbox. Ervaart u als zorgverlener een groot knelpunt waarvoor een innovatieve oplossing nodig is? Onder leiding van een adviseur van ROS Friesland kunt u, samen met andere zorgverleners, experts en de doelgroep een creatieve oplossing bedenken.

Ga terug naar nieuwsoverzicht