In welke omgeving kan je prettig oud worden in Friesland? En welke woningen zijn daarvoor nodig?

8 december 2022

Gisteren hebben we de voorlopige resultaten van het /HUB: Thúswenjende âlderen (thuiswonde ouderen) en Wenje in Fryslân (wonen in Friesland) gepresenteerd aan de gemeenten, ouderenzorgorganisaties en woningcorporaties. Deze resultaten zijn ontstaan na een reeks gesprekken met hen en vormen een belangrijke basis om tot concrete plannen voor woningen en woonvormen in onze provincie te komen waar je prettig oud kan worden.

De presentatie bestond onder andere uit de volgende onderdelen:

  • In welke buurten in Friesland wonen veel ouderen?
  • Wat is de woonsituatie van de ouderen? Denk aan de samenstelling van het huishouden en het type woning.
  • Waar bevinden zich de zogenaamde woonzorgcirkels? Dit zijn de gebieden waar alle sociale- en zorgvoorzieningen zoals een huisarts, supermarkt en ov-halte op loopafstand zijn, die kwetsbare ouderen nodig hebben om prettig te wonen.

Het /HUB is een samenwerking van het Fries Sociaal Planbureau, ROS Friesland, De Friesland en DataFryslân als vervolg op het Fries Venster Thuiswonende Ouderen: interactieve weergaven met voorspelde knelpunten en kansen met betrekking tot de zorg voor ouderen in Friesland (bit.ly/3PyKQ2V).

Wil je meer over dit onderwerp weten? Maaike van der Meulen en Jildou de Jong (onze projectleiders van het /HUB Thúswenjende âlderen) helpen je graag verder.

Ga terug naar nieuwsoverzicht