IGZ en passende zorg voor patiënten

2 februari 2017

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt zicht op de veiligheid en kwaliteit van de zorg. In 2017 richt de IGZ zich met meer aandacht op het passend zijn van de geboden zorg voor patiënt of cliënt.

Verder richt men zich het meest op onderwerpen waar verbeteringen volgens hen het hardst nodig zijn.

Dit zijn:
1 Netwerkzorg in een veranderende zorgsector (samenwerking en samenhang bij zorg thuis):
IGZ kijkt naar hoe goed zorgverleners samenwerken rondom een patiënt of cliënt. En of ze samen
heldere afspraken maken om te zorgen voor goede en veilige zorg. Extra aandacht is er voor de rol vande wijkverpleegkundige hierbij.

2 Goed bestuur
: Meer dan voorheen toetst IGZ of bestuurders een goed beeld hebben van het werkklimaat in hun instelling. Bijvoorbeeld van de openheid die nodig is voor zorgverleners om goed samen te werken rond de patiënt en met elkaar te leren van fouten. Men kijkt hoe bestuurder omgaan met hun zorgverleners. Kunnen zij open zijn over hun fouten? Krijgen zij de kans ervan te leren? We kijken ook of de bedrijfsvoering bijdraagt aan goede en veilige zorg. En hoe zij de samenwerking met andere zorgverleners buiten de eigen instelling hebben geregeld.

3 Medicatieveiligheid
: IGZ onderzoekt hoe veilig zorgverleners omgaan met het voorschrijven en verstrekken van medicijnen. In 2017 let men daarbij vooral op de momenten dat patiënten of cliënten worden overgedragen aan een andere zorgverlener. Vooral bij ouderen die veel medicijnen gebruiken is het risico groot dat het mis gaat. Zij houden bij hun toezicht hier een scherp oog op.

4 Disfunctioneren:
Als een zorgverlener zijn werk voor langere tijd niet meer goed en veilig doet, dan spreken we van disfunctioneren. Disfunctioneren kan bijvoorbeeld te maken hebben met alcohol- of drugsgebruik of door overbelasting.

Voor meer informatie klik hier.

 

 

 

Ga terug naar nieuwsoverzicht