Hulp voor het kind; goed geregeld!?

7 november 2017

Vanuit samenwerking tussen de Friese gemeenten, de Friese Huisartsen Vereniging en ROS Friesland is op 17 oktober jl. een bijeenkomst georganiseerd over de resultaten en effecten van verbindingsvarianten tussen huisartsen en gebiedsteams d.m.v. POH-GGZ Jeugd en/of gedragswetenschappers.

Doelstelling van de avond was om beslissingsondersteunend te zijn voor huisartsen en gemeenten in het bepalen van vervolgstappen. Dit is vorm gegeven door de mogelijkheid te bieden ervaringen te delen en elkaar daarop te bevragen.

Plenair en tijdens de workshops kwamen diverse thema’s/onderwerpen voorbij waarvan een aantal de komende maanden verder uitgediept zullen moeten worden.

Enkele voorbeelden, zonder uitputtend te zijn, vanuit willekeurig perspectief:
• Waar moet je de functionaris positioneren (HAP/GT/beide) en met en onder verantwoordelijkheid van wie?
• Hoe moet de functionaris gekwalificeerd zijn (HBO/WO)?
• Hoe verbind je met gebiedsteam? En in welke mate?
• En hoe leg je verbinding met de JGZ en/of onderwijs?
• Betreft het huisartsenzorg of zorg welke onder de Jeugdwet valt? Wie is verantwoordelijk? En wie betaalt?
• Welk risico loop je als huisarts(enpraktijk)?

Meer informatie over de POH-GGZ Jeugd of andere verbindingsvarianten tussen huisartsenpraktijk en omliggend veld? Neem contact op met Jenneke Netjes of Erwin Brameijer of kijk op onze website.

Houd voor toekomstige workshop rond dit onderwerp onze agenda in de gaten.

Ga terug naar nieuwsoverzicht