Huisartsenzorg in Noordoost Friesland langs de Triple Aim meetlat

13 april 2016

Hoe is de gezondheid en wat is de zorgvraag van de inwoners van Noordoost Friesland? Hoe hoog zijn de kosten van de eerstelijns zorg en hoe tevreden zijn patiënten over de kwaliteit van zorg die ze ontvangen?

Tijdens het Bonifatius symposium in Dokkum, voor en door de huisartsen uit de regio georganiseerd, heeft de beleidsadviseur van ROS Friesland, Nynke Schouwenaars, de huisartsenzorg langs de Triple-Aim meetlat gelegd. Cijfers waren onder andere uit de ROS wijkscan, GGD-monitor, Vektis open data, Jan van Es instituut en VAAM afkomstig.  

Opvallend zijn de cijfers van overgewicht bij de 65-plussers in de gehele regio, die ligt significant hoger dan het provinciale gemiddelde. De zorgkosten (zowel eerstelijn als medisch specialistisch) liggen het laagst in Ferwerderadeel en het hoogst in Dongeradeel. Het verschil in aandeel 75-plussers speelt hierbij een belangrijke rol. De verwachte zorgvraag zal in 2020 met 10 tot 23% toenemen, afhankelijk van de gemeente. Daarmee is er een directe noodzaak om een praktijk anders te organiseren. HAS ontwikkelingen zijn hierbij een oplossing, met daarbij het aantrekken van een praktijkmanager. Daarnaast is de berekening van huisartsenopvolgingsproblematiek van het Jan van Es instituut gepresenteerd. Er wordt een tekort aan instroom verwacht  die kan oplopen naar 40%. Gelukkig blijkt dat er het afgelopen jaar veel extra instroom is gerealiseerd. Dat is positief. Tot slot is het belangrijk om in te spelen op de ervaren kwaliteit van de patiënt. Deze cijfers zijn het startpunt voor een Triple-Aim monitor in de regio die ROS Friesland wil initiëren.

Vervolgens is Harriet Hollander van Zorgbelang dieper in gegaan op wat patiënten nu echt belangrijk vinden. Dit verschilt uiteraard per doelgroep, maar alle patiënten vinden echte telefonische bereikbaarheid van 8 tot 5 belangrijk, de mogelijkheid om binnen 24 uur op spreekuur te komen en de privacy in de spreekkamer of de balie.

De presentaties van de twee sprekers waren input voor de rest van het symposium. Op basis van de omgeving, de ontwikkelingen en de behoeftes van de patiënten hebben de huisartsen gezamenlijk hun positie in het krachtenveld opnieuw bepaald.

Belangrijkste conclusie van de avond was: de huisartsen hebben elkaar nodig, er is dan ook een grote wens om nauwer samen te werken met elkaar. Het symposium was een goede eerste stap in de juiste richting.

Ga terug naar nieuwsoverzicht