Huisartsen en gemeenten in Friesland: van kennismaking tot samenwerking

13 april 2016

De afgelopen jaren heeft ROS Friesland samen met gemeenten en huisartsen gewerkt aan een nauwere samenwerking tussen beide partijen. De stand van zaken is in dit voorjaar geïnventariseerd. De feiten op een rijtje:

  • Er is in 2014 in bijna alle Friese gemeenten een kennismakingsbijeenkomst georganiseerd. In een groot deel van deze gemeenten is een sociale kaart met contactgegevens van alle zorg- en hulpverleners opgesteld.
  • In 2014/2015 zijn er in meer dan de helft van de gemeenten vervolgbijeenkomsten geweest.
  • In 40% van de Friese gemeenten zijn ook daadwerkelijke samenwerkingsafspraken gemaakt.
  • Inmiddels zijn er veel vervolgtrajecten van start gegaan op het gebied van samenwerking rondom o.a. de ouderenzorg en de jeugd.
  • De rol van ROS Friesland in deze trajecten varieert. ROS Friesland was initiator, medeorganisator, adviseur en procesbegeleider.

In een visual ziet u de stand van zaken van de samenwerkingstrajecten per gemeente.

Ga terug naar nieuwsoverzicht