Het Friese Kader voor een POH-GGZ jeugd is gereed!

3 oktober 2016

De 24 Friese gemeenten en De Friesland Zorgverzekeraar hebben een set afspraken gemaakt over de POH-GGZ jeugd. In overleg met de FHV zijn de afspraken bijgesteld en aangescherpt. Dit heeft geleid tot het Kader voor een POH-GGZ jeugd. 

Het betreft een flexibel model met een aantal keuzemogelijkheden. Gemeenten en huisartsen beslissen gezamenlijk.

 

 

Het model kan als volgt worden samengevat:
Linksonder is de Basis: POH-GGZ taken zoals ook de ‘gewone’ POH-GGZ die uitvoert, maar dan voor jeugd < 18. Het Beleid met de voorwaarden van DFZ 2016-2017 geldt. Vergoeding is op de gebruikelijke manier geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet.

Daarbij zijn vier plus opties geformuleerd. Inzet hier wordt betaald door de gemeenten, uit de Jeugdwet.

Plusoptie 1. De POH-GGZ jeugd kan, in extra tijd, structureel contact onderhouden met het gebiedsteam, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs.

Plusoptie 2. De POH-GGZ jeugd werkt naast de huisartsenpraktijk ook in het gebiedsteam onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

Plusoptie 3. De huidige POH-GGZ kan zich laten bijscholen om ook voor jeugd goed toegerust te zijn. NHL/Stenden zijn benaderd om zich over een bijscholingsmodule te buigen.

Plusoptie 4. Als gekozen wordt voor een POH-GGZ met specifieke opleiding en werkervaring gericht op jeugd (N.B. De huisarts moet de verantwoordelijkheid kunnen dragen), dan betaalt de gemeente zo nodig het meerdere aan salariskosten.

Deze vier opties zijn in het Kader nader uitgewerkt. Lees hier meer over POH-GGZ Jeugd en de rol van ROS Friesland. 

ROS Friesland was betrokken in het bijeenbrengen van de partijen en het faciliteren van het overleg. Eind 2016 organiseren we een informatiebijeenkomst voor huisartsen, POH’s-GGZ en praktijkmanagers waarin door de opstellers een toelichting wordt gegeven op het Kader voor een POH-GGZ jeugd. Nadere informatie daarover volgt. ROS Friesland kan huisartsen kosteloos ondersteunen bij gesprekken over een POH-GGZ jeugd.

Meer informatie bij Erwin Brameijer (E e.brameijer@rosfriesland.nl, T 06 21862169) 

Ga terug naar nieuwsoverzicht