Herziene rol- en taakverdeling VWS en NZa

7 april 2015

Het ministerie VWS stelt voortaan zelf het beleid met betrekking tot de bekostiging in de zorg vast. De NZa voert vervolgens dit door VWS vastgestelde beleid uit. Hierdoor komt er een meer logische knip tussen de taken van de NZa en het ministerie en is duidelijker wie waarvoor verantwoordelijk is. De fusietoets en het instrument van de aanmerkelijke marktmacht gaan naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De NZa blijft zich bezig houden met het zorgtoezicht, zoals de zorgplicht door zorgverzekeraars, het toezicht op de uitvoering van de WLz en de Zvw en het tegengaan van fouten en fraude in de zorg. De NZa is verantwoordelijk voor de behandeling van individuele gevallen. Er komt er een driehoofdig bestuur, onder leiding van de vorige week benoemde Marian Kaljouw. Ook wordt de positie van de Raad van Advies versterkt en komt er een auditcommittee dat intern onderzoek kan doen naar ICT en financiële zaken. Minister Schippers neemt deze maatregelen in reactie op de aanbevelingen van de commissie Borstlap, die onderzoek heeft gedaan naar het intern functioneren van de NZa. 

Kamerbrief

Ga terug naar nieuwsoverzicht