Heeft u ooit aan een vrouw gevraagd of ze besneden is?

Sociale kaart klachten en preventie van meisjesbesnijdenis

Graag attenderen we in afstemming met Simone Iest-Ornrust, Arts Sense GGD Fryslan, gynaecoloog n.p. u op de sociale kaart voor klachten en preventie van meisjesbesnijdenis en het artikel hierover in medisch contact.

Besnijdenis bij vrouwen kan op korte én lange termijn veel en hardnekkige klachten geven. Niet altijd is duidelijk dat een vrouw besneden is. Ook legt de vrouw zelf vaak niet de link tussen haar klachten en besnijdenis in het verleden. De klachten kunnen op lichamelijk, psychisch, sociaal en op seksueel gebied voorkomen.

Onlangs verscheen er een artikel in Medisch Contact betreffende  de zorg voor vrouwen die besneden zijn, én de preventie van meisjesbesnijdenis bij dochters van vrouwen uit risicolanden. Ik wil u graag nogmaals wijzen op dit artikel.

In o.a. Friesland ( en 8 andere provincies) zijn meerdere professionals betrokken bij de preventie en nazorg van vrouwelijke genitale verminking (VGV). Ook zijn er sleutelpersonen uit div. landen naar wie verwezen kan worden voor voorlichting en steun. Tevens kunnen zij een brugfunctie vervullen tussen u en een gezin.

Naast een kopie (hieronder) van het artikel uit Medisch Contact delen wij hierbij de sociale kaart van Friesland mbt de aanpak van VGV.
Ook wijzen we u nog graag op de Leidraad Medische Zorg voor vrouwen en meisjes met vrouwelijke genitale verminking (en meer) op de website van Pharos.

Sociale kaart VGV:

 

Artikel Medisch Contact:

Ga terug naar geen categorieoverzicht