Handreiking zelfmanagement GGZ in huisartsenzorg en Basis GGZ beschikbaar

23 januari 2017

Mensen met een psychische aandoening helpen bij hun herstel. Met dat doel voor ogen ontwikkelde het Trimbos-instituut met hulpverleners in de huisartsenzorg en de generalistische basis GGZ de handreiking ‘Ondersteuning bij zelfmanagement’. Het Kenniscentrum Chronische zorg geeft de inhoud als volgt weer.

De handreiking geeft hulpverleners handvatten om mensen met psychische problemen te ondersteunen in het (her)nemen van eigen regie. De beschreven aanpak gaat uit van herstel: acceptatie van kwetsbaarheden en beperkingen en het herontdekken van eigen vermogens. Uit literatuur en ervaringsverhalen van mensen met psychische aandoeningen komt naar voren dat herstel heel goed mogelijk is, ook bij mensen met zware problematiek.

Veel aandacht voor gespreksvoering
In de Handreiking lees je meer over de fases van herstel, zelfhulp en zelfmanagement. Veel aandacht gaat uit naar gespreksvoering, instrumenten en cursussen voor zelfhulp en de uitvoering van zelfmanagementondersteuning. Wat vraagt het van de patiënt? Wat vraagt het van de hulpverlener? Hoe stel je een behandelplan op?
Download hier het document.

De handreiking is bedoeld voor de huisartsenzorg en generalistische basis GGZ. Zij krijgen steeds meer cliënten met chronische psychiatrische klachten. Voorheen werden deze cliënten behandeld in de specialistische GGZ. Volgens het Trimbos-Instituut is er nog te weinig aanbod beschikbaar voor deze groep. De experts verwachten dat zelfmanagement het meeste perspectief biedt.

Generieke module Zelfmanagement voor de GGZ
Eind vorig jaar verscheen ook de Generieke module Zelfmanagement voor de geestelijke gezondheidszorg. Een module beschrijft op hoofdlijnen waar goede zorg aan moet voldoen. De publicatie helpt zorgorganisaties en hulpverleners bij het vormgeven van het proces van zelfmanagement in de GGZ. De module is breed inzetbaar: voor mensen met lichte psychische problemen tot mensen die langdurig in instellingen verblijven. De module is ontwikkeld door diverse partijen in de GGZ in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Naar de kwaliteitsstandaarden.

Ga terug naar nieuwsoverzicht