Handreiking Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid Integrale Geboortezorg

4 augustus 2016

Het College Perinatale Zorg publiceerde onlangs een document dat handzaam kan zijn bij het inrichten van de organisatie van Integrale geboortezorg in uw regio: de Handreiking Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid Integrale Geboortezorg.

Deze handreiking is tot stand gekomen in afstemming met KNOV, NVOG en NPCF en vastgesteld in het gezamenlijke brancheoverleg van 29 maart jl. door alle betrokken partijen in de geboortezorg.

In dit brancheoverleg is tevens afgesproken de handreiking beschikbaar te stellen aan alle VSV’s. In het document worden de juridische aspecten van de gezamenlijke verantwoordelijkheid behandeld.

Belangrijk vraagstuk is hoe de zelfstandige bevoegdheid van de verloskundige zich verhoudt tot de zelfstandige bevoegdheid van de gynaecoloog (en omgekeerd). En of integrale geboortezorg – zoals omschreven in de Zorgstandaard – gevolgen heeft voor de zelfstandige bevoegdheid van verloskundigen en gynaecologen.

Klik hier voor de handreiking

Ga terug naar nieuwsoverzicht