GGD fryslân vaccineert 9-jarigen en 13-meisjes

16 februari 2015

In maart en april vinden de jaarlijkse groepsvaccinaties plaats in de provincie Fryslân.
Alle kinderen geboren in 2006 en meisjes geboren in 2002 worden door GGD Fryslân opgeroepen.
De 9-jarigen krijgen een vaccinatie tegen DTP en BMR.
De 13-jarige meisjes krijgen de 1e  HPV-vaccinatie. Na de zomervakantie krijgen zij een oproep voor de 2e vaccinatie.

Voor vragen kunt u contact opnemen Hilda Kok, coördinator Rijksvaccinatieprogramma.

T 088 22 99 351 /  h.kok@ggdfryslan.nl

Ga terug naar nieuwsoverzicht