Gezamenlijk betere zorg voor patiënten met oogproblemen door Pilot Oogzorg Franeker

7 november 2016

Per 1 oktober 2016  is de pilot ‘Oogzorg Franeker’ gestart. In de pilot verwijzen de huisartsen patiënten ouder dan 12 jaar met klachten die geleidelijk zijn ontstaan en geen pijn, roodheid of flitsen/floaters geven zoals:  geïrriteerde ogen, vermoeden van maculadegeneratie, refractieafwijkingen, vermoeden van cataract/staar of glaucoom/verhoogde oogdruk naar de optometrist van Boddeüs Opticiëns in plaats van naar de oogarts in het ziekenhuis.

De gedachte om gezamenlijk betere zorg te leveren voor patiënten met oogproblemen was enkele jaren geleden al geboren hij huisarts Frank Zwager en optometrist Martin Gorter. Er kwam een versnelling door het provinciale substitutieproject. In afstemming met de oogartsen van het MCL is in kaart gebracht welke zorg ook door een optometrist  bij de opticien in de buurt plaats kan vinden. Uiteindelijk zijn met De Friesland Zorgverzekeraar de condities waaronder de pilot plaatsvindt overeengekomen.

Rol ROS Friesland
Vanuit de bijdrage die ROS Friesland levert aan de regioteams ter bevordering van substitutie van tweedelijns naar eerstelijnszorg is ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van de zorgprestatie. Vervolgens is in nauwe samenwerking met optometrist Mark Bril en praktijkmanager van de huisartsen in Franeker Susan Silvius de Business Case opgesteld. Voor meer informatie raadpleeg Erwin Brameijer regioadviseur ROS Friesland.

Ga terug naar nieuwsoverzicht