Geen aanvraag meer mogelijk voor een kennisvoucher

13 augustus 2015

Het is niet meer mogelijk om een Kennisvoucher aan te vragen voor samenwerking en organisatieontwikkeling in de 1e en 0e lijnszorg. Meer dan 100 zorgaanbieders en welzijnsorganisaties hebben bij ZonMw een aanvraag ingediend.
De belangstelling voor de Kennisvouchers is zo groot dat de inschrijving nu wordt gestaakt. Er is vanuit het hele land ingediend op alle voorbeeldprojecten. Komende week beoordeelt ZonMw of de aanvragen voldoen aan de criteria. Vervolgens worden zowel de projectleiders als de aanvragers geïnformeerd over de honoreringen.

Meer info

Ga terug naar nieuwsoverzicht