Fries Venster Thuiswonende Ouderen uitgebreid met tegel dementie

18 januari 2024

Prognose dementiepopulatie

Het dashboard Fries Venster Thuiswonende Ouderen is door ROS Friesland samen met Planbureau Fryslân en DataFryslân uitgebreid met een tegel dementie. Vanaf nu zijn nieuwe en belangrijke inzichten over de woonsituatie en het zorggebruik van ouderen met dementie inzichtelijk. Deze zijn vanmiddag gepresenteerd onder anderen door Maaike, adviseur van ROS Friesland. Zij stelde het volgende:

De toekomst geeft een zorgwekkend beeld. Tegen 2040 zal het aantal mensen met dementie met 50% stijgen. Echter, zonder veranderingen in het huidige beleid, zullen het aantal aangepaste woningen, het zorgpersoneel en de toegankelijkheid van medische voorzieningen niet voldoende toenemen.

Om tot een passend aanbod te kunnen komen voor thuiswonende ouderen met dementie benadrukte Maaike de noodzaak voor een gezamenlijke aanpak van Friese gemeenten, de Provincie Fryslân, zorginstanties en bewonersorganisaties.

Bekijk zelf het uitgebreide dashboard ‘Fries Venster Thuiswonende Ouderen’.

Ga terug naar nieuwsoverzicht