Extra financiering voor gegevensuitwisseling geboortezorg

30 juni 2022

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit betekent dat het landelijk programma VIPP Babyconnect en de regionale partnerschappen door kunnen gaan met de implementatie.

Om deze extra financiering mogelijk te maken is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast. De financiering is bestemd voor de extra kosten voor de inrichting van digitale gegevensuitwisseling en voor het gebruik tot en met 2024. In die periode wordt vastgesteld wat de uiteindelijke kosten hiervan zijn en hoe die worden opgenomen in de reguliere zorgbekostiging. De regionale partnerschappen in de geboortezorg hebben nu tot medio juni 2024 de tijd om digitale gegevensuitwisseling te implementeren. VSV’s die nog niet deelnemen aan VIPP Babyconnect kunnen tot 31 maart 2023 aansluiten bij een van de bestaande regionale partnerschappen.

Wat is Babyconnect?

Het subsidieprogramma Babyconnect helpt de geboortezorg bij het realiseren van informatie-uitwisseling tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners onderling. Het programma richt zich op gebruiksvriendelijke informatie-uitwisseling tussen de zwangeren en de zorgverleners met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en uitwisseling tussen de zorgverleners onderling. Het doel van Babyconnect is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte, inclusief de overdracht naar onder andere de jeugdgezondheidszorg.

Rol ROS Friesland binnen Babyconnect Noord-Nederland

ROS Friesland heeft samen met GERRIT (de regionale samenwerkingsorganisatie van zorgaanbieders op het gebied van ICT) voor drie van de Friese verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV) en het VSV Zwolle de technisch inhoudelijke projectleiding gedaan. En dit blijven we de komende tijd doen. Bij vragen over Babyconnect Noord-Nederland, neem contact op met onze projectleider / adviseur Bea Klompmaker of Jelle Nutma.

Ga terug naar nieuwsoverzicht