Even pauze voor de mantelzorger

14 januari 2016

Wist u dat ruim 60.000 mensen in Friesland mantelzorg verlenen? Zij staan dag en nacht klaar voor iemand anders. Mogelijk komen in uw praktijk mantelzorgers die overbelast zijn of dat dreigen te raken. Wanneer mantelzorgers in de gemeente Leeuwarden er even tussenuit willen, kunnen deskundige en gedreven vrijwilligers de zorg een tijdje overnemen. Dat kan eenmalig en op regelmatige basis. Daarvoor is geen indicatie nodig. Palet, Noorderbreedte en welzijnsorganisatie WELLZO werken samen om deze wijkgerichte respijtzorg te realiseren.

Mantelzorgers ontlasten
Mantelzorgers zorgen vaak lange tijd voor ‘zieke’ familieleden of vrienden. Op dit moment is 1 op de 8 mantelzorgers zwaar belast of overbelast. Om de mantelzorger te ontlasten kan met wijkgerichte respijtzorg de zorg een tijdje worden overgedragen aan vrijwilligers. Dat is een hele stap. Want kiezen voor jezelf, de zorg loslaten, vertrouwen krijgen is niet altijd gemakkelijk. Met deze stap kan de mantelzorger het langer volhouden.

Maatwerk
De kracht van wijkgerichte respijtzorg ligt in het ondersteunen en begeleiden van de mantelzorger. Degene die zorg nodig heeft gaat tijdelijk naar een logeerappartement of er komt vervangende zorg thuis. Vrijwilligers nemen de zorg die de mantelzorger normaliter verleent dan tijdelijk over. De mantelzorger krijgt zo tijd voor zichzelf. De vrijwilliger en mantelzorger maken vooraf kennis met elkaar en de gewenste zorg wordt besproken, zodat maatwerk ontstaat. De vrijwilligers die dit doen zijn getraind voor dit werk en weten wat er van hen wordt verwacht.

Vervangende zorg thuis
Door het overnemen van de zorg thuis door een vrijwilliger krijgt de mantelzorger tijd voor zichzelf. Dat kan voor één of meerdere dagen of nachten.

Logeerapparement
Er zijn logeerappartementen in Abbingahiem en Swettehiem in Leeuwarden. Verblijven kan op regelmatige basis (bijvoorbeeld één keer per maand een weekend of een dag per week) of incidenteel (bijvoorbeeld in geval van vakantie, een dagje uit of een geplande ziekenhuisopname). Eventuele thuiszorg gaat gewoon mee. Wellzo bemiddelt in deze vorm van mantelzorgondersteuning.

Informatie
Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met WELLZO, via (058) 30 30 100 en vragen naar team mantelzorg. Mailen kan naar mantelzorg@wellzo.frl. De folder voor mantelzorgers kunt u lezen in de bijlage.

Ga terug naar nieuwsoverzicht