e-Health in de GGZ versterkt autonomie en eigen regie van patiënten

29 maart 2018

De generieke module eHealth is onlangs verschenen op de website www.ggzstandaarden.nl. Natuurlijk maakt u als zorgverlener zelf de keuzes, maar welke vragen u zichzelf hierbij kunt stellen, is hierin mooi uitgewerkt.

Het belangrijkste doel hiervan is misschien wel dat d.m.v. eHealth-toepassingen de zelfmanagement en zelfredzaamheid bij patiënten en hun naasten worden gestimuleerd; een belangrijk doel van elke begeleiding of behandeling.

In elke fase van het zorgproces kan eHealth worden ingezet, van vroege onderkenning en preventie tot aan inzet bij langdurige en chronische GGZ.

eHealth betekent ook een verschuiving van rollen. De zorgverlener wordt meer coach, terwijl de patiënt en de betrokken naasten meer eigen verantwoordelijkheid krijgen.

Ga terug naar nieuwsoverzicht